Конференции

Студентска конференция

“Предизвикателства и подходи за преодоляване на последиците от кризата  с ковид-19”

X-та международна научна конференция

АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2021(online)

БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Международна бизнес конференция

Наука и бизнес за интелигентно бъдеще

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, НА ТЕМА:

“ПРОБЛЕМИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Приложна психология: възможности и перспективи

Студентска научна сесия

Младеж, наука, съвременност

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Международна бизнес конференция

Наука и бизнес за интелигентно бъдеще

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна

Майсторски клас

„Психика и тяло – клинични и консултативни аспекти“

Майсторски класове и събития

МАЙСТОРСКИ КЛАС

Теория и практика на вътрешния одит

МАЙСТОРСКИ КЛАС

Архитектура и устойчиво градско развитие

IT СЕМИНАР

IT семинар

Майсторски клас

Въведение в бреговото инженерство

УНИКАЛЕН ПРОЕКТ

Събира музикални творци от Сащ и България

МАЙСТОРСКИ КЛАС

„Изкуството на комуникацията“

Майсторски клас

„Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?“

Към лентата с инструменти