|

Майсторски клас

„Психика и тяло – клинични и консултативни аспекти“

в периода 24-25 юни

 

Водещ: доц. д-р  Анна  Владимировна  Штрахова ,

доцент катедра „Медицинска психология“

Южно-Уралски държавен университет

Национално изследователски университет

Град Челябинск .

Държава:  Русия

 

Съвременна област от психологичното познание насочена към изучаването на телесните феномени , тяхната динамика и формирането на  клинична симптоматика.

Майсторския клас включва темите:

  • Образът на тялото като категория на психологическото  изследване
  • Телесните метафори и тяхното значение в жизнената дейност на човека
  • Понятието Телесност: социокултурални норми и аномалии
  • Телесност и взаимоовръзката

 здраве/ болест

  • Измерения на психологическия аспект на телесността
  • Телесност клинична практика, психологично консултиране и психотерапия

 

24 юни –  от 14 до 18 часа

25-юни – от 9:30 до 14 часа

Такса за участие : 80 лева

 

Банкова сметка:

ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;

ВСУ „Черноризец Храбър“

Основание: МК-2017

Заявка за участие може да направите тук.

Към лентата с инструменти