Конференции

НАУКИ ЗА ЖИВОТА = ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ

Морско казино, Варна

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ПРАВОТО КАТО ИЗКУСТВО ЗА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОТО”

МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

“Програмите за климата и световната икономика”

XXI Международна Научна Конференция

Приложна психология: възможности и перспективи

ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 2022

КАТЕДРА “СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ”

“ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО”

БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Международна бизнес конференция

Наука и бизнес за интелигентно бъдеще

ХХ-ТА ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

“ПРАВО И ОБЩЕСТВО”

ХХ-ТА ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

“ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ”

X-та международна научна конференция

АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2021(online)

БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Международна бизнес конференция

Наука и бизнес за интелигентно бъдеще

БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

Международна бизнес конференция

Наука и бизнес за интелигентно бъдеще

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна

Майсторски клас

„Психика и тяло – клинични и консултативни аспекти“

МАЙСТОРСКИ КЛАС

Теория и практика на вътрешния одит

МАЙСТОРСКИ КЛАС

Архитектура и устойчиво градско развитие

IT СЕМИНАР

IT семинар

Майсторски клас

Въведение в бреговото инженерство

УНИКАЛЕН ПРОЕКТ

Събира музикални творци от Сащ и България

МАЙСТОРСКИ КЛАС

„Изкуството на комуникацията“

Майсторски клас

„Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?“

Към лентата с инструменти