|

МАЙСТОРСКИ КЛАС
„ВЪВЕДЕНИЕ В БРЕГОВОТО ИНЖЕНЕРСТВО”

Варненски Свободен университет „Черноризец Храбър“ , Архитектурен факултет

Технологичен университет, Делфт, Холандия, хидрофакултет

ОРГАНИЗИРАТ

МАЙСТОРСКИ КЛАС
„Въведение в бреговото инженерство”
25-26 септември 2015 г.

Лектор: доц. инж. Хенк Ян Ферхаген, Технологичен университет, Делфт, Нидерландия

 

Майсторският клас е част от инициативите на Архитектурния факултет

под мотото „Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще”.

 

Основни характеристики на майсторския клас:

 • подходящ за:

/1/ настоящи и бивши студенти от бакалавърски и магистърски програми от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” от катедри „Архитектура и урбанистика” и „Строителство на сгради и съоръжения” при Архитектурния факултет на ВСУ,

/2/ настоящи и бивши студенти от други ВУЗ,

/3/ специалисти в областта на архитектурата, строителното инженерство, хидроинженерството,

/4/ специалисти от общински, държавни организации, проектантски бюра, и строителни фирми, занимаващи се с проектиране, строителство, експлоатация, управление на обекти в проблемни крайбрежни  зони.

 • работен език: английски (без преводач)
 • брой участници: 25 бр.
 • провеждане на занятията: 25-ти (петък) и 26-ти (събота) септември 2015г. от 9:00 до 17:00 ч.
 • място на провеждане: ВСУ „Черноризец Храбър”, зала – УСК – 2
 • такса-участие: 40 лв. за студенти, 50 лв. за други участници
 • срок за записване и плащане на такса:09.2015 г.

Успешно завършилите майсторския клас ще получат сертификат от ВСУ „Черноризец Храбър“ и от Технологичния университет в Делфт, Нидерландия. На студентите ще им бъдат присъдени кредити.

 

1Информация за лектора:  Доц. инж Хенк Ян Ферхаген е преподавател по брегово инженерство към Департамента по строително инженерство на Технологичния университет в Делфт, Нидерландия, специалист по крайбрежни зони – укрепване, защита, строителство, интегрирано управление. Работил е в ЮНЕСКО, Холандското Министерство на благоустрояването, както и към Министерствата на благоустрояването на Индонезия и Виетнам. Преподавател е по брегово инженерство в университети във Виетнам и Бангладеш. Изготвя експертни мнения по проекти за различни страни: Великобритания (Лондон, Харуич, Ярмут), Белгия (Шелда, Влисинген), Индия (Тамил, Наду), България (Варна, Бяла).

От 2003 г. 12 години провежда във Варна практика по брегово инженерство със студенти от Технологичния университет в Делфт. За четвърта поредна година студентската лятна едноседмична практика ще се проведе с участие на 4-ма студенти от Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

За допълнителна информация и контакти:

 • катедра „Архитектура и урбанистика”, Архитектурен факултет на ВСУ

арх. Христо Топчиев, тел: 0885001424, e-mail: h.topchiev@gmail.com

арх. Росица Пеева, тел: 0898528999, e-mail: peevа.rositsa@gmail.com

 • катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, Архитектурен факултет на ВСУ

доц. Генчо Паничаров, тел: 0879364358, e-mail: dr_panicharov@abv.bg

доц. Анета Георгиева, тел: 0887617782,  e-mail: angr@abv.bg

 

За записване:

 

 • инж. Десислава Дерибеева тел. 052/359-579, стая-А245, e-mail:arch@vfu.bg,

 

           Банкова сметка за заплащане на таксата:

 • „Алианц Банк България“ АД, BIC: BUINBGSF, IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424, ВСУ „Черноризец Храбър“
 • Основание: такса Майсторски клас „Въведение в бреговото инженерство”
 • Задължителни данни за фактура: имена, адрес, ЕГН
Към лентата с инструменти