|

it-seminar

Уважаема/и  ,

Имаме удоволствието да ви информираме за предстоящ работен семинар за ръководителите на компютърните кабинети в училища и образователни институции на 11 септември 2015 г от 14 ч във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Семинарът се организира съвместно от:

– Катедра „Информатика и икономика“ – екипът, който създава и реализира инициативи и образователни продукти в областта на компютърните науки и ИТ.

– Технологичен институт – екипът, който създава и поддържа информационните системи за оптималното функциониране на университета.

По време на семинара ще бъдат дискутирани следните теми:

– Текущи проблеми по поддръжката и обновяването на софтуер и хардуер за образователни институции;

– Споделяне на добри практики по поддръжката на софтуер и хардуер в образователни институции;

– Използване на ИТ за образователни цели (управление, обучение и др.);

– Предложения за партнорство (за разработка на съвместни проекти) на ниво инсистуции и на ниво експерти със звена на ВСУ;

– Възможности за финансиране на ИТ проекти от европейски програми

Организаторите ще поканят и ИТ фирми осигуряващи образователните институции в страната със свои решения.

В семинара мога да вземат участие и други заинтересовани от тематиката: учители, директори, специалисти по управление на проекти,  а също и представители на училищните настоятелства и неправителствени родителски организации.

 

Регистрация

Към лентата с инструменти