|

Теория и практика на вътрешния одит

"Теория и практика на вътрешния одит"
21-22.11.2015
Майсторски клас

 

21 ноември 2015 – модератор ас. д-р Ива Монева

 

9,30 – 9,45  – Откриване на майсторски клас

9,45 – 11,45 – Проблеми и рискове при усвояване на средствата от Европейския съюз в общините

Лектор: Румен Пехливанов

11,45 – 12,00 – Почивка

12,00 – 13,00 – Участие в тържествена церемония по дипломиране на студенти

13,00 – 14,00 – Обедна почивка

14,00 – 15,30 – Одитът – необходимо условие за доброто управление. Същност, структура, функции и обхват на контрола. Ефективност.

Лектор: Венера Аръчкова

15,30 – 16,30 – Свободна дискусия

 

 

22 ноември 2015 – – модератор ас. д-р Ива Монева

 

9,00 – 10,30  – Инструментариум на контрола. Информационно осигуряване.

Лектор: Венера Аръчкова

10,30 – 11,00  – Свободна дискусия

11,00 – 11,15 – Почивка

11,15 – 12,45 – Способи на контрола. Система за данъчно – осигурителен контрол. Ревизионен доклад. Ревизионен акт.

Лектор: Венера Аръчкова

12,45 – 13,15 – Свободна дискусия

13,15 – 14, 15 – Обедна почивка

14,15 – 15,45 – Система за финансово управление и контрол. Система за вътрешен одит. Управленска отговорност.

Лектор: Венера Аръчкова

15,45 – 16,15 – Свободна дискусия

16,15 – Връчване на сертификати и закриване на майсторски клас

Към лентата с инструменти