X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE
Важни дати за X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE

XI-та международна научна конференция по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2023 (ПРИСЪСТВЕНА И ОНЛАЙН)

Имате въпрос?

052/359-591 и 052/359-588

Кога започваме?

3 юни 2023г.

Форма на провеждане

Online и присъствено
За конференцията:

Научни секции

Архитектура

 • Съвременни тенденции в развитието на архитектурните типологии
 • Актуални насоки в развитието на екологичната архитектура
 • Устойчиво развитие на средата и обществото
 • Дигитални технологии в архитектурата и дизайна
 • Опазване на културно-историческото наследство
 • Устойчиво строителство.

Строително инженерство

 • Строителни конструкции. Фундиране и геотехника
 • Транспортно строителство и мостови конструкции
 • Сеизмично инженерство
 • Компютърно моделиране на строителни конструкции
 • Строителна механика и строителна динамика

Строителни материали и технологии

 • Материали и технологии в строителството. Наноматериали и нанотехнологии
 • Изпитване и изследване на строителни материали и конструкции

Техника на безопасността

 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
 • Техника на безопасността на пътната инфраструктура – материали, технологии, съоръжения

Официални езици – български и английски

За конференцията

Важни дати

Изпращане на заглавие и резюме на доклад – 01 май 2023 г.
Потвърждение за прието резюме – 05 май 2023 г.
Изпращане на пълния текст на доклада – 15 май 2023 г.
Получаване на забележки от рецензентите – 20 май 2023 г.
Изпращане на окончателния текст на доклада – 25 май 2023 г.
Такси за правоучастие на докладчици – 25 май 2023 г.

Заглавието на доклада, резюмето и ключовите думи трябва да бъдат на български и английски език. Изпращат се чрез попълване на регистрационната форма, която е поместена на адрес

events.vfu.bg/arcive

За конференцията

Изисквания към докладите

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния формат на доклада на адрес: https://events.vfu.bg/arcive

След процес на рецензиране всички доклади ще бъдат публикувани в електронен Сборник с доклади с ISSN 2535-0781 и ще бъдат със свободен достъп на сайта на конференцията: https://events.vfu.bg/arcive.

Авторите на публикуваните научни статии запазват всички авторски права над своя научен труд.

Отхвърлени статии няма да бъдат публикувани и авторите не заплащат такса за участие.

Пълни изисквания към докладите

ИЗТЕГЛИ
За конференцията

Такси

Всеки участник трябва да се регистрира, за да присъства на конференцията.
Един (съ)автор на всяка статия трябва да се регистрира за конференцията и да презентира статията, за да бъде статията да бъде включена в програмата на конференцията и да бъде публикувана.
Други (съ)автори, които ще присъстват на конференцията, заплащат 50% от нормалната такса за участие.
Докторанти заплащат 50% такса за участие, но следва да доплатят за участие в официалната вечеря.
Студенти не заплащат такса за участие, но следва да доплатят за участие в официалната вечеря.

ТАКСА ЗА ПРИСЪСТВЕНО УЧАСТИЕ – 150 лв

Таксата включва:
- Присъствие на всички научни сесии на конференцията
- Презентиране на една статия
- Публикуване на статията в Сборник с доклади (ISSN 2535-0781) *
- Кафе-паузи в деня на конференцията
- Официална вечеря **
*Всички статии преминават през рецензиране и допуснатите статии се публикуват в Сборникът с доклади.
** Такса за придружаващи лица – 30 лв

ТАКСА ЗА ОНЛАЙН УЧАСТИЕ – 100 лв

Таксата включва:
- Присъствие на всички научни сесии на конференцията
- Презентиране на една статия
- Публикуване на статията в Сборник с доклади (ISSN 2535-0781) *
*Всички статии преминават през рецензиране и допуснатите статии се публикуват в Сборникът с доклади.

Забележка:
Таксата за участие не включва настаняване, транспортни разходи и разходи за банкови трансфери.

Таксите се заплащат по банков път по сметка:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева


Копие от нареждането за плащане изпратете на адрес: arcive@vfu.bg
Основание за плащане: „Име на първи автор“ Конференция ArCivE 2023

За конференцията

Етични правила

Всички автори следва да се запознаят и да изпълнят Етичните правила за публикуване на доклади в конференцията, които са достъпни на ТОЗИ адрес.

За конференцията

Публикуване

Пълните правила за публикуване са достъпни на ТУК.

Запишете се за участие
Формуляр за регистрация
За конференцията

Научен комитет

член-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, България – председател
акад. д.н. инж. Ячко Иванов, България
проф. д.н. инж. Константин Казаков, България
проф. д.н. арх. Александър Слаев, България
проф. д-р инж. Иван Марков, България
проф. д-р инж. Марина Трайкова, България
проф. д-р инж. Лена Михова, България
проф. д-р арх. Валери Иванов, България
проф. д-р арх. Георги Георгиев, България
проф. д-р арх. Калин Тихолов, България
проф. д-р арх. Иван Данов, България
проф. д-р инж. Петър Сотиров, България
доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, България
доц. д-р инж. Дария Михалева, България
доц. д-р инж. Иван Павлов, България
доц. д-р арх. Жечка Илиева, България
доц. д-р арх. Пламен Петров, България
проф. д.н. инж. Йозеф Мелцер, Словакия
проф. д.н. Константин Мамонов, Украйна
проф. д-р арх. Ян Геел, Дания
проф. д-р инж. Мариан Друса, Словакия
доц. д-р арх. Павлина Матечкова, Чехия
доц. д-р арх. Нора Ломбардини, Италия

Организационен комитет

доц. д-р инж. Иван Павлов – председател
доц. д-р инж. Генчо Паничаров
доц. д-р инж. Али Чакър
доц. д-р арх. Цвета Жекова
гл. ас. д-р инж. Николай Кузманов
гл. ас. д-р арх. Христо Топчиев
ас. инж. Димитър Георгиев
ас. арх. Десислава Христова
гл. ас. д-р арх. Доника Кирова
инж. Десислава Дерибеева – секретар АФ
Радостина Стефанова – секретар катедра „ССС“

Адрес за кореспонденция

Архитектурен факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
к.к. Чайка, ул. „Янко Славчев“ №84
9007, гр. Варна
доц. д-р инж. Иван Павлов
Телефон: 052/359-588 и 052/359-591
E-mail: arcive@vfu.bg

Официални партньори
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021Mедийни партньори
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021