X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021

NEW

Уважаеми колеги,
Програма на конференцията може да изтеглите от ТУК.
Конференцията ще се проведе онлайн чрез платформата Google Meet. Необходимо е задължително да се използва Gmail акаунт. Повече указания за използването на Google Meet можете да намерите на адрес: https://apps.google.com/meet/how-it-works/
Представянето на докладите е препоръчително да бъде под формата на слайдове в Microsoft PowerPoint или друга подобна програма.
Въпроси и коментари може да изпращате на arcive@vfu.bg до 25.05.2021.