|

Студентска научна сесия „Младеж, наука, съвременност”

Студентска научна сесия
„Младеж, наука, съвременност”

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

ВИ КАНЯТ

да вземете участие в  Студентската научна сесия „Младеж, наука, съвременност”,

която ще се проведе на 30.11.2018 гот 10,00 ч. в сградата на ВСУ

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:                                       

  • Психология
  • Сигурност и безопасност
  • Право
  • Информатика и икономика
  • Администрация, управление и политически науки
  • Архитектура и строителство
  • Изкуства

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 7 страници, презентациите – в рамките на 10 мин.

Участниците могат да представят един доклад (самостоятелно или в съавторство с един съавтор).

 

Указания за автора

СРОК:

Подаване на заявки за участие с тема и резюме и готов доклад – до 25.11.2018 г. на session2018.vfu@abv.bg

Начало на Студентската научна сесия е на 30.11.2018 г. в  зала УСК 2 – 9,30 ч. (регистрация), 10,00 ч. (откриване)

 

Онлайн регистрация

 

Таксата за правоучастие в Студентска научна сесия за студенти и докторанти от други университети е в размер на 20 лв. за изнесен доклад.

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:
ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;

Основание: такса СНС-2018

 

Всеки участник ще получи сертификат за участие в СНС-2018. Ще бъде присъдена по една парична награда във всяко направление в размер на 200 лв. и предметни награди и поощрения. Разработките отговарящи на научните стандарти и наградени от научното жури ще бъдат публикувани в сборник за студентско научно творчество.

Организационен комитет:                                                 

Доц. д-р Ваня Христова                                             

Доц.М.Кърджиева

Ас. Мария П. Петрова 

Ас. д-р П. Ямукова                                   

Стефан Даскалов                                                     

Александър Иванов                                                               

Сали Светославов                                                                     

Виктория Тодорова                                                                                                                    

 

Научен комитет:

Доц. д-р Мария Петрова

Доц. Ст. Минева

Доц. А. Ненова

Доц. М. Кърджиева

Ас.д-р  В. Спасова

Ас. д-р П. Ямукова                                  

Ас. д-р  Г. Николова

 

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

E-mail:  session2018.vfu@abv.bg

 

Към лентата с инструменти