|

„Специфични особености на комуникацията с гражданите от Китай и азиатски държави”

16 май 2015
14:00 - 15:30
УСК 2

„Специфични особености на комуникацията с гражданите от Китай и азиатски държави”

Г-н Ин Яли, съветник по културата в Посолство на НР Китай

Към лентата с инструменти