|

Публични послания

16 май 2015
16:00 - 17:30
УСК 2

Публични послания

Десислава Тончева,  ПР експерт, ВСУ „Черноризец Храбър“

Към лентата с инструменти