|

Поведение пред телевизионна камера

16 май 2015
09:00 - 13:00
УСК 2

Поведение пред телевизионна камера

Виктория Петрова, журналистка в БТВ

Към лентата с инструменти