|

Култура на облеклото, прическата и грима

15 май 2015
15:30 - 17:30
УСК 2

Култура на облеклото, прическата и грима

доц. д-р Савка Казаларска, ВСУ „Черноризец Храбър“

Към лентата с инструменти