|

Вербална и невербална комуникация

15 май 2015
13:00 - 15:00
УСК 2

Вербална и невербална комуникация

доц. Виолета Гиндева, преподавател по актьорско майсторство

Към лентата с инструменти