|

XXII Международна научна конференция

ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ:
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

30 юни — 2 юли 2023 г.

Програма

Основни проблемни направления:

 • Психология на личността
 • Социална и организационна психология
 • Педагогическа психология и психология на развитието
 • Консултативна, клинична психология и психология на здравето
 • Психология на сигурността
 • Позитивна психология в образованието

Регистрация

Задължителни изисквания за техническото оформяне и представяне на докладите:

Работни езици на конференцията са български, руски и английски език.

Електронният запис на материалите трябва да отговаря на следните технически параметри:

 • размер на белите полета на страницата в см:

            горе — 4,8, долу — 4,9, ляво и дясно — 3,5;

 • шрифт: Times New Roman 12 p;
 • междуредие: 1,5;
 • заглавие: Times New Roman 12 p, главни, bold, center;
 • данни за автора: Times New Roman 12 p, редовни, bold, center, включват собствено, бащино и фамилно име, образователна и научна степен, научна степен (звание), организацията, в която работи;
 • резюме на доклада на български и на английски език;
 • ключови думи на доклада на български и на английски език.

 

Постъпилите доклади ще бъдат рецензирани.

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите, които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

Организационен комитет

Председател: доц. д-р Красимир Иванов

Организационен секретар: доц. д-р Йоанна Недялкова

Членове:

проф. д.пс.н. Румен Стаматов,

доц. д-р Бойчо Бойчев,

доц. д-р Ивайло Лазаров,

доц. д-р Мария Петрова,

доц. д-р Ваня Христова,

доц. д-р Миглена Кръстева,

ас. Кристиан Иванов

Информация за участниците

Срок за изпращане на заявка за участие: 30.04.2023 г.

Срок за отговор на заявката за участие: 07.05.2023 г.

Краен срок за изпращане на докладите: 31.05.2023 г.

Заявките за участие и докладите се изпращат на е-mail: psyconference@vfu.bg

 

Такса за правоучастие на български участници —120 лв.

Такса за правоучастие на български студенти и докторанти — 60 лв.

За чуждестранни гости таксата е в размер на 120 евро.

За чуждестранни студенти и докторанти таксата е в размер на 60 евро.

За втори доклад се доплащат – 40 лв./40 евро.

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни участници)

ВСУ „Черноризец Храбър” Основание: такса НК- ППБ-2023.

 

Заявка за участие може да направите тук.

 

Юридически факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, 9007, гр. Варна

Хотели в близост до Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Хотел "Кабакум"

Резервация

Хотел "Детелина"

Резервация

Хотел "Заря"

Резервация
Към лентата с инструменти