|

XXI Международна научна конференция

ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ:
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

1 юли — 3 юли 2022 г.

Програма

Основни проблемни направления:

 • Психология на личността
 • Социална психология
 • Организационна психология
 • Педагогическа психология и психология на развитието
 • Консултативна и клинична психология
 • Психология на сигурността
 • Позитивна психология и здраве

Регистрация

Задължителни изисквания за техническото оформяне и представяне на докладите:

Работни езици на конференцията са български, руски и английски език.

Електронният запис на материалите трябва да отговаря на следните технически параметри:

 • размер на белите полета на страницата в см:

            горе —4,8, долу —4,9, ляво и дясно —3,5;

 • шрифт: Times New Roman 12 p;
 • междуредие: 1,5;
 • заглавие: Times New Roman 12 p, главни, bold, center;
 • данни за автора: Times New Roman 12 p, редовни, bold, center, включват собствено, бащино и фамилно име, образователна и научна степен, научна степен (звание), организацията, в която работи.

 

Постъпилите доклади ще бъдат рецензирани.

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите, които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

 

 

Изискванията за техническото оформяне на докладите могат да се намерят тук.

 

Harvard Referencing: Guide

Организационен комитет

Председател:  доц. д-р Красимир Иванов

Заместник председател: доц. д-р Петър Нешев

Организационен секретар: доц. д-р Йоанна Недялкова

Членове:

проф. д.пс.н. Румен Стаматов,

доц. д-р Бойчо Бойчев,

доц. д-р Ивайло Лазаров,

доц. д-р Мария Петрова,

доц. д-р Ваня Христова,

доц. д-р Миглена Кръстева,

ас. Кристиян Иванов

Информация за участниците

Заявките за участие се правят на е-mail: psyconference@vfu.bg

 

Такса за правоучастие —120 лв.

Такса за правоучастие на студенти и докторанти —60 лв.

За чуждестранни гости таксата е в размер на 120 евро.

За чуждестранни студенти и докторанти — 60 евро.

За втори доклад се доплащат – 40 лв./40 евро.

Срок за изпращане на заявка за участие: 10. 04. 2022 г.

Краен срок за изпращане на докладите: 30. 04. 2022 г.

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни участници)

ВСУ „Черноризец Храбър” Основание: такса НК-ППБ-2022.

Заявка за участие може да направите тук.

 

Юридически факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, 9007, гр. Варна

Хотели в близост до Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Хотел "Кабакум"

Резервация

Хотел "Детелина"

Резервация

Хотел "Заря"

Резервация
Към лентата с инструменти