|

Юбилейна

научна конференция

"ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ:
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
"
25 юни–27 юни 2021 г.

Основни проблемни направления:

 • Психология на личността
 • Социална психология
 • Организационна психология
 • Педагогическа психология и психология на развитието
 • Консултативна и клинична психология
 • Психология на сигурността
 • Позитивна психология и здраве

Регистрация

Задължителни изисквания за техническото оформяне и представяне на докладите:

Работни езици на конференцията са български, руски и английски език.

 

Постъпилите доклади ще бъдат рецензирани.

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране,

но си запазват правото

да не публикуват докладите,

които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

 

Изискванията за техническото оформяне на докладите могат да се намерят тук.

 

Harvard Referencing: Guide

Организационен комитет

Председател:  доц. д-р Красимир Иванов

Заместник председател: доц. д-р Петър Нешев

Организационен секретар: доц. д-р Йоанна Недялкова

Членове: проф. д.пс.н. Галя Герчева, проф. д.пс.н. Румен Стаматов, доц. д-р Даниела Карагяурова, доц. д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Ивайло Лазаров, доц. д-р Мария Петрова, доц. д-р Ваня Христова, доц. д-р Миглена Кръстева

Информация за участниците

Такса за правоучастие – 120 лв. Такса за правоучастие на студенти и докторанти – 60 лв. За чуждестранни гости таксата е в размер на 120 евро. За чуждестранни студенти и докторанти – 60 евро. За всеки следващ доклад се доплащат 50% от основната такса..

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:

„ТБ „Общинска банка“ АД,

BIC: SOMBBGSF, IBAN код: BG40SOMB91301016075801

ВСУ „Черноризец Храбър”

Основание: такса НК-ППБ-2021.

 • Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.
 • Подаване на заявки, представяне на завършените доклади, на резюметата на английски език и на декларациите за авторство – до 20 май 2021 г.
 • Изпратените в срок доклади ще бъдат публикувани в сборник на електронен носител „Приложна психология и социална практика”, който авторите ще получат при откриването на конференцията.
 • Заявките за участие се правят на сайта на конференцията http://www.vfu.bg/en/psy-conf/;

На е-mail: psychology@vfu.bg или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Конференция „Приложната психология”

9007 ВАРНА, кк Чайка

 • Потвърждение за правото на участие ще получите до 29.05.2021 г. на посочен от Вас адрес или E-mail, като таксата следва да бъде преведена до 10.06.2021 г.
 • Регистрацията на участниците ще се извърши на 25.06.2021 г. от 9,00 до 11,00 ч. в административната сграда на Юридическия факултет.

Заявка за участие може да направите тук.

 

Юридически факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, 9007, гр. Варна

Хотели в близост до Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Хотел "Кабакум"

Резервация

Хотел "Детелина"

Резервация

Хотел "Заря"

Резервация
Към лентата с инструменти