|
19-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ:
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ"
18 септември - 20 септември 2020г.

Основни проблемни направления:

For english: http://conferences.vfu.bg/en/psy-conf

 • Социална психология, етнопсихология, психология на културата, психология на религиите
 • Организационна психология, психология на маркетинга, рекламата и PR
 • Клинична психология и консултативна практика
 • Училищна психология и психология на развитието
 • Психологически проблеми на социалната работа и психо-корекции
 • Психология на сигурността и поведението в екстремални ситуации
 • Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията

Регистрация

Задължителни изисквания за техническото оформяне и представяне на докладите:

Постъпилите доклади ще бъдат рецензирани от двама представители на редакционната колегия.

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране,

но си запазват правото

да не публикуват докладите,

които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

 

Работни езици на конференцията са български, руски и английски език.

 

Изискванията за техническото оформяне на докладите могат да се намерят тук.

 

Harvard Referencing: Guide

Организационен комитет

Председател:  доц. д-р Красимир Иванов

Заместник председател: доц. д-р Петър Нешев

Организационен секретар: д-р Йоанна Недялкова

Членове: проф. д.пс.н. Галя Герчева, проф. д.пс.н. Валери Стоянов, доц. д-р Даниела Карагяурова, доц. д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Ивайло Лазаров, доц. д-р Мария Петрова, доц. д-р Ваня Христова.

Информация за участниците

Такса за правоучастие 120 лв., която покрива организационни разходи, кафе-паузите и издаването на един доклад. За всеки следващ доклад се доплащат още 60 лв. Такса за правоучастие на студенти и докто­ранти – 60 лв. За чуждестранни гости таксата е в размер на 120 евро. Всеки участник има право на един самостоятелен доклад и на два в съавторство.

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:

ТБ „Общинска банка“ АД, 

BIC: SOMBBGSF, IBAN код: BG40SOMB91301016075801

ВСУ „Черноризец Храбър”

Основание: такса НК-ППБ-2020.

 

Необходимо е във формуляра, който попълват участниците да се впишат данни за фактура – университет, ЕИК по БУЛСТАТ, адрес, МОЛ, ако разходите за участието бъдат поети от дадена институция, а не от физическото лице участващо в конференцията.

 • Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.
 • Варианти за участие:

– Реално участие – с изнасяне на докладите, дискусия и получаване на сборник от конференцията на диск.

– Виртуално участие – с възможност за ограничена презентация и дискусия и сборник от конференцията на диск.

 • Подаване на заявки, представяне на завършените доклади, на резюметата на английски език и на декларациите за авторство – до 15 август 2020 г.
 • Изпратените в срок доклади ще бъдат публикувани в сборник на електронен носител „Приложна психология и социална практика”, който авторите ще получат при откриването на конференцията.
 • Заявките за участие се правят на сайта на конференцията http://www.vfu.bg/en/psy-conf/;

На еmail: psychology@vfu.bg или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Конференция „Приложната психология”

9007 ВАРНА, кк Чайка

 

 • Потвърждение за правото на участие ще получите до 25.08.2020 г. на посочен от Вас адрес или E-mail, като таксата следва да бъде преведена до 18.09.2020 г.
 • Регистрацията на участниците ще се извърши на 18.09.2020 г. от 9,00 до 11,00 ч. в административната сграда на Юридическия факултет.

 

Заявка за участие може да направите тук.

 

Юридически факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, 9007, гр. Варна

Хотели в близост до Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Хотел "Кабакум"

Резервация

Хотел "Детелина"

Резервация

Хотел "Заря"

Резервация
Към лентата с инструменти