Международна академия "Знание и иновации"
|

Студентска научна сесия „Младеж, наука, съвременност”

Студентска научна сесия
„Младеж, наука, съвременност”

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

ВИ КАНЯТ

да вземете участие в  Студентската научна сесия „Младеж, наука, съвременност”,

която ще се проведе на 01.12.2017 г. от 10,00 ч. в сградата на ВСУ

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:                                       

  • Психология
  • Сигурност и безопасност
  • Право
  • Информатика и икономика
  • Администрация, управление и политически науки
  • Архитектура и строителство
  • Изкуства

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 7 страници, презентациите – в рамките на 10 мин.

Участниците могат да представят един доклад (самостоятелно или в съавторство с един съавтор).

Указания за автора – без публикация на доклада

Указания за автора – с публикация на доклада

 

 

СРОК:

Подаване на заявки за участие с тема и резюме и готов доклад – до 26.11.2017 г. на session2017@vfu.bg  

Начало на Студентска научна сесия е на 01.12.2017 г. в  зала УСК 2 – 9,30 ч. (регистрация), 10,00 ч. (откриване)

Онлайн регистрация

 

 

Таксата за правоучастие в Студентска научна сесия за студенти и докторанти от други университети е в размер на 20 лв. за изнесен доклад.

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:
ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;

Основание: такса СНС-2017

Участниците ще получат сертификат, с който могат да участват в проект „Студентски стипендии – фаза 1” . Наградените разработки от научното жури ще бъдат публикувани в изданията на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки” към Министерство на образованието и наука.                                       

 

Организационен комитет:                                                 

Доц. д-р Ваня Христова                                             

Доц. д-р Галина Тодорова           

Ас. Гергана Желязкова                                              

Ас. Мария П. Петрова                                   

Александър Иванов                                                               

Стефан Даскалов                                                     

Сали Светославов                                                                     

Виктория Тодорова                                                                     

 

Научен комитет:

Проф. д-р Валери Стоянов – председател

Доц. д-р Мария Петрова

Доц. д-р Милена Кичекова

Доц. д-р Капка Манасиева

Ac. д-р Галя Николова

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

E-mail:  session2017@vfu.bg

Към лентата с инструменти