Международна академия "Знание и иновации"

МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ НАУКА И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ

Международна бизнес конференция

Наука и бизнес за интелигентно бъдеще

 10 – 11 юни 2016 г.

Варна, България

Посветена на 25-годишнината на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 10 – 11 юни 2016 г.

Варна, България

 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

 

Организатор:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

 

Съорганизатори:

БАСКОМ – Българска асоциация на софтуерните компании

Институт по математика и информатика на БАН

Институт за икономически изследвания на БАН 

 

С официалното партньорство на:

Съюза на журналистите в България

Институт по софтуерно инженерство – Център България

 

Конференцията се председателства от:

проф. д.ик.н. Анна Недялкова

Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“

Цел на конференцията:

Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“ се провежда като продължение на международната научна конференция „Информатика в научното познание“. В рамките на конференцията ще бъдат представени съвместни  разработки на представителите на науката и бизнеса, като целта е те да бъдат популяризирани, да се повиши доверието на бизнеса във възможностите на научните организации и да бъде стимулирано сътрудничеството.

 

Работата на конференцията ще бъде организирана на принципа дискусионни панели със съпътстващи постер сесия,  контактен панел, майсторски клас, семинари.

Дискусионни панели:

  • Технологиите, движеща сила на интелигентната специализация (информатика в научното списание);
  • Медии и образование (медии, бизнес, образование);
  • Бизнес, администрация и политика за интелигентен растеж.

Място и време на провеждане на конференцията:

 

Конференцията ще се проведе на 10 и 11 юни във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Официални езици: български и английски

Научни публикации:

Научните доклади ще бъдат публикувани в електронен вид и предоставени на участниците на CD в два сборника, в зависимост от тематичното направление:

  • Информатика в научното познание – публикации на английски език;
  • Наука и бизнес за интелигентно бъдеще – публикации на български, английски и руски език

Срок за изпращане на постерите: 07.06.2016
Срок за изпращане на окончателния вариант на доклада: 20.06.2016

Изисквания за оформление на докладите: DOC, PDF

Изисквания за оформление на постерите: DOC, PDF

Регистрация на участниците

Място за повече информация и регистрация: events.vfu.bg/smartconf

Срок за регистрация: 27 май 2016 г.

Срокът за регистрация се удължава до 06.06.2016 г.

Такси правоучастие:

  • участие с доклад – 80 лв – включва коктейл, кафе-паузи, материали от конференцията, посещение на майсторски клас или семинар и отпечатване на един доклад;
  • участие без доклад – 50 лв. – включва коктейл, кафе-паузи и материали от конференцията, посещение на майсторски клас или семинар;
  • такса за отпечатване на доклад в сборника на конференцията – 25 лв.
  • участие на студенти и докторанти с доклад – 50 лв. – включва коктейл, кафе-паузи, материали от конференцията и отпечатване на един доклад;
  • участие на студенти и докторанти от ВСУ – 30 лв. – включва кафе паузи и посещение на майсторски клас или семинар
Към лентата с инструменти