Международна академия "Знание и иновации"
|Личността на психосоматичният пациент като клиничен проблем и цел на психотерапията
24-25 юни 2017, Варна, България
Регистрационна форма

* Име:
* Презиме:
* Фамилия:
* Email:
* Телефон:
* Фак. номер:
Към лентата с инструменти