Международна академия "Знание и иновации"
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ"
2325 юни 2017 г.

Основни проблемни направления:

For english: http://conferences.vfu.bg/en/psy-conf

 1. Социална психология, етнопсихология и психология на културата и религиите
 2. Организационна психология, психология на маркетинга, рекламата и PR
 3. Клинична психология и консултативна практика
 4. Училищна психология и психология на развитието
 5. Психологически проблеми на социалната работа и психо-корекции
 6. Психология на сигурността и поведението в екстремални ситуации
 7. Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията

Регистрация

Програма

Задължителни изисквания за техническото оформяне и представяне на докладите:

Постъпилите доклади ще бъдат рецензирани от двама представители на редакционната колегия.

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите, които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

Работни езици на конференцията са български, руски и английски език.

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите, които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

 

Изискванията за техническото оформяне на докладите могат да се намерят тук.

Организационен комитет

Председател: доц. д-р Даниела Карагяурова
Заместник-председател: доц. д-р Петър Нешев
Секретар: д-р Маринела Петкова
Членове:
проф. д.пс.н. Галя Герчева
проф. д-р Валери Стоянов
доц. д-р Даниела Андонова
доц. д-р Бойчо Бойчев
доц. д-р Ивайло Лазаров
доц. д-р Мария Петрова
доц. д-р Красимир Иванов
доц. д-р Ваня Христова

Научен комитет

Председател: проф. д.пс.н. Галя Герчева
Заместник-председател: проф. д-р Валери Стоянов
Научен секретар: доц. д-р Даниела Андонова
Членове:
проф. д-р Марко Джанини
проф. д-р Дъглас Пъркинс
доц. д-р Михаил Беребин
проф. д.пс.н. Павел Александров
проф. д.пс.н. Людмил Георгиев
доц. д-р Павлина Петкова
доц. д-р Петър Нешев
проф. д-р Борис Минчев
проф. д-р Риналдо Шишков

Секции

Първа секция
Организационна психология, социална психология, народопсихо-
логия, психология на културата и религиите
Председател: доц. д-р Петър Нешев
Заместник-председател: доц. д-р Мария Петрова
Секретар: доц. д-р Ваня Христова
 
Втора секция
Училищна психология и психология на развитието, психологически
проблеми на консултативната практика и психокорекции
Председател: доц. д-р Даниела Андонова
Заместник-председател: доц. д-р Красимир Иванов
Секретар: ас. д-р Маринела Петкова
 
Трета секция
Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията
Председател:  доц. д-р Димитър Калев, д. м.
Заместник-председател: Гергана Иванова
Секретар: доц. д-р Ивайло Лазаров

 

Информация за участниците

Такса за правоучастие 90 лв., която покрива организационни разходи, кафе-паузите и издаването на един доклад. За всеки следващ доклад се доплащат още 45 лв. Такса за правоучастие на студенти и докто­ранти – 45 лв. За чуждестранни гости таксата е в размер на 90 евро. Всеки участник има право на един самостоятелен доклад и на два в съавторство.

 • Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.
 • Подаване на заявки, представяне на завършените доклади и на резюметата на английски език – до 15 май 2017 г.
 • Изпратените в срок доклади ще бъдат публикувани в сборник на електронен носител „Приложна психология и социална практика”, който авторите ще получат при откриването на конференцията.
 • Заявките за участие се правят на сайта на конференцията http://www.vfu.bg/en/psy-conf/;

На еmail: psychology@vfu.bg или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Конференция „Приложната психология”

9007 ВАРНА, кк Чайка

 • Потвърждение за правото на участие ще получите до 29.05.2017 г. на посочен от Вас адрес или E-mail, като таксата следва да бъде преведена до 10.06.2017 г.
 • Регистрацията на участниците ще се извърши на 23.06.2017 г. от 9,00 до 11,00 ч. в административната сграда на Юридическия факултет.

Заявка за участие може да направите тук.

Заплащането е само по банков път по сметка в:
ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро(за чуждестранни студенти)
ВСУ „Черноризец Храбър”
Основание: такса НК-ППБ-2017

 

Юридически факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, 9007, гр. Варна

Хотели в близост до Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Хотел "Кабакум"

Резервация

Хотел "Детелина"

Резервация

Хотел "Заря"

Резервация
Към лентата с инструменти